اسناد:

 • درخواست خرید با امکان تایید و یا عدم تایید
 • فاکتور خرید با امکان صدور از روی یک یا چندین رسید انبار خرید
 • انواع فرمت های چاپ فاکتورها با امکان ویرایش آن ها
 • امکان ثبت پیش فاکتور فروش
 • امکان صدور دستور پرداخت برای مبلغ فاکتور خرید، از خود فاکتور
 • امکان صدور دستور دریافت برای مبلغ فاکتور فروش یا سفارش فروش، از خود فاکتور
 • امکان ویرایش قیمت های فروش کالاهای خریداری شده در فاکتور خرید به صورت یکجا
 • برگشت از خرید با امکان صدور از روی فاکتور خرید یا حواله انبار برگشت از خرید
 • سفارش فروش با امکان تائید، عدم تائیدو فراخوانی در سایر برگه ها (مانند فروش یا مجوز تولید و ...)
 • فاکتور فروش با امکان صدور از روی حواله انبار فروش، سفارش و یا پیش فاکتور
 • برگشت از فروش با امکان صدور از روی فاکتور فروش یا رسید برگشت از فروش

بازرگانی

گزارشات:

 • گزارش فاکتورها
 • گزارش مقایسه ای درخواست خرید با رســـید انبار نهایی یا فاکتور خرید
 • گزارش مقایسه ای سفارش فروش با حواله انبار فروش یا فاکتور فروش
 • گزارش سود و زیان ناویژه فروش کالا(( (گروه بندی بر اساس تاریخ، گروه کالایی، مشتری و ...)

اطلاعات پایه:
 • امکان تعریف عوامل فاکتور (تخفیفات، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه ها، تسویه و ...)
 • امکان اولویت بندی عوامل ایجاد شده از بابت محاسبه
 • امکان اعمال تاثیر مبلغ عوامل بر روی بهای تمام شده کالا به هنگام ورود
 • امکان تسهیم مبلغ عوامل پای فاکتور بر روی ردیف های فاکتور (مبلغی یا مقداری)

امکانات:

 • مدیریت نحوه صدور سند حسابداری (ریز اسناد، تجمیعی و یا تلفیقی)
 • کنترل اسناد بازرگانی (قابلیت شیفت، تعویض شماره، چاپ، تائید، عدم تائید و ...)
 • شماره گذاری مجدد برگه های بازرگانی


گروه نرم افزاری مهر